Notariusz jest zawodem zaufania publicznego. Oznacza to, iż każdy notariusz zobligowany jest do zachowania tajemnicy swojego klienta. Notariuszem nazywamy prawnika, który z upoważnienia nadanego przez Ministra Sprawiedliwości może wykonywać czynności notarialne. Czym zajmuje się notariusz? Do głównych zadań notariusza zaliczamy sporządzanie aktów notarialnych. Akty notarialne posiadają charakter dokumentów urzędowych i w niektórych przypadkach są potrzebne do potwierdzenia wykonania danej czynności. W prawie cywilnym forma aktu notarialnego wymagana jest przede wszystkim: podczas przeniesienia własności nieruchomości, przeniesienia użytkowania wieczystego, umowy zobowiązującej do zbycia spadku, istnieje również możliwość sporządzenia spadku w formie aktu notarialnego. Do innych zadań notariusza możemy zaliczyć również spisywanie protokołów, dokonywanie wpisów, odpisów i wyciągów dokumentów. Notariusz zdoła w naszym imieniu złożyć wniosek o wpis w księdze wieczystej. Notariusz może także odmówić sporządzenia aktu notarialnego jeżeli czynność jest sprzeczna z prawem bądź nie może on potwierdzić tożsamości klienta. Zapraszamy na strone www.notariuszlimanowa.pl/

You may also like