Zakupy realizowane w systemie ratalnym wiążą się z dużym ryzykiem. Musimy być świadomi konsekwencji które nam grożą w wypadku kiedy przestaniemy spłacać swoje zobowiązanie. Podobnie jak w wypadku kredytu podpisując umowę z bankiem zobowiązujemy się do terminowych spłat rat. Wysokość oraz ich ilość często możemy sami dobrać według własnych potrzeb. Co jednak stanie się kiedy nie zapłacimy jednej lub więcej rat? Bank po braku wpłynięcia należności rozpocznie próbę kontaktu. Często na początku są to wiadomości sms lub email zawierające informację o przekroczeniu terminu płatności. W wiadomoścach najczęściej podany jest także numer rachunku na który należy dokonać przelew oraz wysokość zaległej kwoty. Następnym upomnieniem jakie wyśle do nas bank będzie najprawdopodobniej monit dostarczony na adres naszego zamieszkania czy też korespondencji. Bank może dodatkowo zatelefonować do nas w tej sprawie. Jeżeli borykamy się z chwilowymi trudnościami finansowymi najlepiej samemu skontaktować się z bankiem w celu wyjaśnienia zadłużenia. Nigdy nie unikajmy kontaktu z bankiem. Brak kontaktu z naszej strony może doprowadzić do wszczęcia postępowania windykacyjnego, a nawet wszczęcia komorniczego. Zapraszmy na stronę www po więcej informacji : www.woznialiskomornik.pl/

You may also like