Geodezja to zawód, którego kluczowym zadaniem jest pomiar działek i gruntów, jeszcze przed rozpoczęciem budowy. W tym celu uprawniony geodeta swoją prace musi podzielić na dwa etapy. Pierwszym jest praca w terenie ,a także wcześniejsze przygotowanie się do niej. Następnie opracowanie wyników pomiaru. Nie licząc tworzenia pomiarów gruntów, zajmuje się także sporządzaniem map oraz pomiarów geodezyjnych. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, budowa własnego domu wymaga zaangażowania pracy geodety niemal na każdym etapie tego przedsięwzięcia. Z pomocy geodety będziemy musieli skorzystać w trakcie: sporządzenia mapy dla celów projektowych, wytyczenia budynku w granicach działki, wytyczeniu przyłączy ,a także przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodeta powinien być osobą niezwykle dokładną oraz niezwykle cierpliwą. Jest to osoba, jaka towarzyszy nam podczas trwania całej inwestycji, a nawet już w trakcie wyboru idealnej działki. Warto więc skorzystać z usług profesjonalnego geodety. Zapraszamy na stronę www.artgeo.com.pl

You may also like