Notariusz jest zawodem zaufania publicznego i zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad etyki. Upoważniony jest do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych, do przeprowadzenia których niezbędna jest jego obecność. Do głównych zadań notariusza należą tzw. czynności notarialne. Wśród nich wyróżniamy: sporządzanie aktów notarialnych, weksli, czeków, przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych czy dokumentów. Wybór notariusza, u którego dokonamy odpowiednich czynności wiąże się z wcześniejszym umówieniu terminu spotkania. Podczas telefonicznej rozmowy możemy dowiedzieć się jakie dokumenty wymagane są do załatwienia naszej sprawy u notariusza. Po rozmowie telefonicznej należy skompletować podane dokumenty. I udać się w danym terminie w celu zakończania sprawy. Po więcej informacji zapraszamy na stronę www www.notariuszwodzislaw.com.pl

You may also like