Magnum Ilona Honiek szkolenia ADR – Bezpieczeństwo i higiena pracy innymi słowy w skrócie BHP, każdy ma obowiązek znać zasady obowiązujące w organizacji.

BHP słowo to słyszał niemal każdy. Czym jednak jest? Bezpieczeństwo i higiena pracy czyli w skrócie BHP to zbiór zasad bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. Każdy pracownik musi przejść obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP. Każde szkolenie dopasowywane jest w zależności do stanowiska oraz rodzaju wykonywanej pracy. Każdy pracodawca zobligowany jest do zapewnienia bezpiecznego stanowiska pracy swojemu pracownikowi. Pracodawca ma także obowiązek kierować pracowników na cykliczne badania. Zadaniem pracownika jest spełnianie poleceń służbowych zgodnie z wymogami BHP, znajomość przepisów, stosowanie odzieży ochronnej jeżeli stanowisko pracy tego wymaga. Pracodawca ma jednak obowiązek zaopatrzyć pracownika nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające określone wymagania. Szkolenie wtępne powinno zapewnić uczestnikom szkolenia zaznajomienie się z podstawowymi regułami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy. Instruktaż stanowiskowy winien zapoznać uczestników szkolenia z czynnikami środowiska pracy i niebezpieczeństwem zawodowym oraz sposobami ochrony przed zagrożeniami. Specjalizujemy się również w szkoleniach na przewóz materiałów niebezpiecznych ADR oraz w transporcie kontenerów drogą lądową. Zapraszamy na stronę www.adr-magnum.pl