Asysta prawna – Kancelaria prawna świadczy wskazówki prawne. Wskazówka obejmuje informacje z dowolnej gałęzi prawa.

Testament to bardzo istotny dokument. Można spisać go u notariusza w formie aktu notarialnego. Ostatnia wola sporządzona w formie aktu notarialnego stanowi dokument o mocy urzędowej dzięki czemu jest trudnym do podważenia. Notariusz zobligowany jest także do przechowywania oryginału testamentu, aż do chwili jego otwarcia inaczej śmierci spadkodawcy. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że testament nie został spreparowany lub zniszczony przez osobę pominiętą albo dotkniętą ostatnią wolą zmarłego. Testament notarialny przygotowywany jest w kancelarii notarialnej, jeśli jednak stan zdrowia testatora na to nie pozwala może on być spisany w jego domu czy szpitalu. Dobrym rozwiązaniem jest również zarejestrowanie testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT) utworzonym przez Krajową Radę Notarialną dzięki czemu może on być szybko znaleziony po śmierci spadkodawcy. Jeśli jednak chcemy spisać testament własnoręcznie trzeba pamiętać o kilku zasadach. Testament własnoręczny musi być w całości spisany odręcznie długopisem lub piórem. Testament nie może być wydrukowany lub spisany na maszynie opatrzony jedynie podpisem. Niedopuszczalne jest także napisanie go przez małżonka. barfill@wp.pl